گزاره‌ها (۹۱)

“نرمال” چیزی است که باید از آن فرار کرد؛ نه این‌که آرزوی‌اش را داشت!

جودی فاستر

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *