مشاهده‌گر (۸)

روایت‌تان را برای‌ام بنویسید.

دوست داشتم!
۰

۴ thoughts on “مشاهده‌گر (۸)

  1. سکانس بلعیده شدن پینوکیو و پدر ژپتو توسط نهنگ… فقط این غولی است که کلاه جادوگری به سر دارد نه نهنگ!

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *