گزاره‌ها (۸۱)

بزرگ‌ترین اشتباه، آگاه نبودن از اشتباهات خود است.

توماس کارلایل

دوست داشتم!
۱

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *