گزاره‌ها (۷۹)

اگر چیز عجیبی را در طول یک روز کشف نکردید، آن روز را اصلا جزو عمرتان به حساب نیاورید!

جان ا. ویلر

دوست داشتم!
۱

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *