گزاره‌ها (۷۱)

کس دیگری را سرزنش کنید و سپس سوار بر اسب زندگی، بتازید!

آلن وودز

دوست داشتم!
۰

دیدگاهتان را بنویسید