گزاره‌ها (۷۰)

آن‌چه می‌اندیشیم یا آن‌چه می‌دانیم یا آن‌چه به آن اعتقاد داریم، دست آخر تنها بخش کوچکی از نتیجه‌ی کار است. تنها نتیجه‌ی ممکن، کاری است که انجام می‌دهیم.

جان راسین

دوست داشتم!
۰

One thought on “گزاره‌ها (۷۰)

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *