گزاره‌ها (۶۳)

اگر همه‌ی وقت خودت را صرف سعی کردن بکنی، پس کاری به جز سعی کردن انجام نداده‌ای. بنابراین کاری را که باید، انجام بده و خودت را خلاص کن!

چارلز بوکوفسکی

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *