گزاره‌ها (۵۹)

برای من، بیان منظور واقعی‌ام سخت‌تر است تا آن چیزهایی که منظورم نیست!

سامرست موام

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *