گزاره‌ها (۵۹)

برای من، بیان منظور واقعی‌ام سخت‌تر است تا آن چیزهایی که منظورم نیست!

سامرست موام

دوست داشتم!
۰

دیدگاهتان را بنویسید