گزاره‌ها (۵۷)

برای نورافشانی دو راه‌حل پیش روی‌تان دارید: شمع باشید یا آینه!

ادیث وارتون

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *