گزاره‌ها (۵۴)

زندگی هم‌چون یک پل است: از آن عبورکنید ولی روی آن چیزی بنا نکنید!

بودا

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *