گزاره‌ها (۵۲)

قانون یک چشم در برابر یک چشم، کل جهان را نابینا می‌کند …

مهاتما گاندی

دوست داشتم!
۰

One thought on “گزاره‌ها (۵۲)

  1. البته اگر گذشت نباشد.
    واگر خود قانون هم نباشند.پیشتر همه چشمان کور میشد.انسان گرگ انسان است.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *