گزاره‌ها (۴۶)

تنها محدودیت موجود در برابر آرزوهای ما و آن چیزهایی است که می‌خواهیم داشته باشیم، تخیل خودمان است!

چارلز اف. کترینگ

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *