ایده‌های هفته (۱)

الوعده وفا! اولین‌ پست ایده‌های هفته:

  • برای فهمیدن یک مدل، باید اول فرضیات مدل را بفهمید!
  • استثنا گذاشتن در اصول، قوانین، مقررات، استانداردها و … باعث ایجاد عادت‌های اشتباه می‌شود.
  • یکی از مهم‌ترین فواید استانداردسازی این است که باعث تکرارپذیر شدن کارها و خروجی‌ها می‌شود.

پراکنده‌گویی است دیگر! امیدوارم در هفته‌های بعد شکل به‌تری بیابد.

دوست داشتم!
۰

۲ thoughts on “ایده‌های هفته (۱)

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *