گزاره‌ها (۴۰)

عشق، فضا و زمانی است که با قلب اندازه‌گیری  می‌شود …

مارسل پروست

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *