گزاره‌ها (۳۶)

اگر راست‌اش را بگویی، مجبور نمی‌شوی چیزی را به یاد بیاوری!

مارک تواین

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *