گزاره‌ها (۳۲)

زندگی با آدم‌های دیگر مشکل نیست؛ درک کردن‌شان مشکل است!

ژوزه ساراماگو / کوری

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *