گزاره‌ها (۳۱)

تنهایی را فقط در شلوغی می‌شود حس کرد …

عباس معروفی ـ سمفونی مردگان

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *