گزاره‌ها (۲۹)

فکر می‌کنم اینترنت خطرناک‌ترین چیزی است که از عصر بمب اتم تا امروز اختراع شده است!!!

جان ملن‌کمپ

پ.ن. اینترنت به‌مثابه قاتل وقت و عمر ما 🙁

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *