گزاره‌ها (۲۸)

اگر A نماد موفقیت در زندگی باشد؛ آن‌گاه A برابر است با x به‌علاوه y به‌علاوه z که در آن x یعنی کار، y یعنی بازی و z یعنی بسته نگاه داشتن دهان‌تان!

آلبرت انیشتین

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *