گزاره‌ها (۲۷)

موانع چیزهای ترسناکی هستند که شما وقتی چشم‌تان را از هدف برمی‌دارید، می‌‌بینید!

جان فورد

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *