گزاره‌ها (۲۴)

وقتی تخیل‌ات حواس‌اش نیست، نمی‌توانی به چشم‌های‌ات اطمینان کنی …

مارک تواین

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *