نیایش (۱۳)

خدایا این‌قدر درگیر غر زدن بر سر نداده‌های‌ات هستیم که شکر داده‌های‌ات را فراموش کرده‌ایم. با این حال … تو ما را دریاب!

دوست داشتم!
۰

۲ thoughts on “نیایش (۱۳)

  1. جمله خیلی توپی بود، واقعا تاحالا چند نفر شده اند که بگن خدایا شکرت که به ما زندگی داده ای؟

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *