گزاره‌ها (۲۲)

همین درست بدترین دروغ ها است: وانمود کردن به این‌که آدم دارد راست‌اش را می‌گوید.

سیمون دوبوار ـ مانداران‌ها

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *