گزاره‌ها (۱۹)

درِ زندگانی را که گل نگرفته‌اند!

محمود دولت‌آبادی ـ جای خالی سلوچ

پ.ن. برای آدم‌های ناامید هم‌روزگار ما.

دوست داشتم!
۱

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *