ریاضیات زندگی

زندگی یک دستگاه معادلات چند مجهولی است که همیشه تعداد مجهول‌های‌اش از تعداد معادلات‌اش بیش‌تر است!

دوست داشتم!
۰

One thought on “ریاضیات زندگی

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *