گزاره‌ها (۱۸)

تا زمانی که کسی هست تا داستانی را باور کند، آن داستان نمی‌تواند واقعی نباشد.

پل آستر؛ داستان کریسمس اوگی رن

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *