نیایش (۸)

خدایا بیا امشب را تا سحر با هم درد دل کنیم …

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *