سکوت

گاهی وقت‌ها من با سکوتم حرف می‌زنم …

دوست داشتم!
۰

One thought on “سکوت

  1. خوش به حالت… اینجایی که ما هستیم اینقدر سر و صدا زیاده که حتی صدا هم شنیده نمی شه چه برسه که بخوای با سکوت حرف بزنی!

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *