می‌رن آدم‌ها …

چه زود خاطره می‌شویم و چه زودتر، فراموش …

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *