گزاره‌ها (۱۱)

… نکند زندگی این‌قدرها که من بهش اهمیت می‌دهم، اهمیت نداشته باشد!

محمود دولت‌آبادی؛ نون نوشتن

دوست داشتم!
۱

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *