گم شدن …

بی‌هدف سر در گربیان تخیل می‌رویم

باز ما را جاده‌ها در خویشتن گم کرده‌اند …

احمد عزیزی

پ.ن. برای سلامتی‌اش دعا کنیم …

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *