فراموشی احساس!

گاهی شاید به‌تر باشد احساس‌مان نسبت به آدم‌ها را فراموش کنیم؛ نه خود آن‌ها را.

دوست داشتم!
۰

۲ thoughts on “فراموشی احساس!

  1. نه نه نه نمی شه.
    مگه آدم چقد زنده است.
    تو این دنیای شلوغ که همه چی فراموش میشه اگه حس هم فراموش بشه دیگه هیچی باقی نمی مونه.
    روز ماه سال … می گذرن و روح یا جسم یا هر دوش پیر پیر می شن ، تو پیری فقط احساسه که به آدم معنی می ده و اگه تو جوونی تمرینش نکنی، برات نامانوسه.
    به آدما حس داشته باش و خودشون ر هم فراموش نکن.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *