گزاره‌ها (۱۰)

شغل من به‌عنوان یک کارمند زیردست رئیسم، مؤثر کردن اوست نه اصلاح کردن او!

پیتر دراکر

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *