ای دل …

ای دل همه رفتند و تو ماندی در راه

کارت همه ناله بود و بارت همه آه

کوتاه کنم قصه که این راه دراز

از چاه به چاله بود و از چاله به چاه …

قیصر امین‌پور

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *