گزاره‌ها (۴)

این روزها به دنبال عقل رفتن خیلی دیوانگی است!

بهلول

دوست داشتم!
۰

نوشته شده توسط

Ali Nemati Shahab

دیدگاهتان را بنویسید