از مشیری (۳)

(کاشکی) به خود آییم و بخواهیم که انسان باشیم!

دوست داشتم!
۰

نوشته شده توسط

Ali Nemati Shahab

دیدگاهتان را بنویسید