گزاره‌ها (۳)

برای به دست آوردن چیزی که تا حالا نداشته‌ای، باید کسی شوی که تا حالا نبوده‌ای!

گابریل گارسیا مارکز

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *