خودشیفتگی

همه ما انسان‌ها بی برو برگرد خود‌شیفته‌ایم؛ فقط تمامی مشکلات بشر از جایی شروع می‌شود که این خودشیفتگی از حالت بالقوه به حالت بالفعل دربیاید!

دوست داشتم!
۰

1 دیدگاه دربارهٔ «خودشیفتگی»

دیدگاهتان را بنویسید