استثناها

استثنا گذاشتن در هر کاری و استثنا کردن هر چیزی نتیجه‌ای جز خرابی به بار نمی‌آورد! حداقل تجربه من این را نشان می‌دهد.

دوست داشتم!
۰

One thought on “استثناها

  1. موافقم. خیلی بهتره آدم طبق یک سری اصول از پیش تعیین شده کار کنه و با هر تجربه این اصول را به روز کنه و فکر کنه کجای این اصول نارسایی داشته که به این مشکل برخوردیم!
    انعطاف پذیر بودن خیلی سخته.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *