مشاهده‌گر (۲۱)

روایت‌تان را برای‌ام بنویسید.

دوست داشتم!
۰

3 دیدگاه دربارهٔ «مشاهده‌گر (۲۱)»

 1. ۱
  ماه هر شب بغل می کند
  تنهایی ام را
  وقتی
  تو نیستی…

  ۲
  انگار می کنم
  که تویی
  از آسمانت
  پایین آمده ای
  و کنار ِ تنهایی من
  لنگر انداخته ای
  زیرِ پتویی که پرزهایش
  تا صبح
  گریه می کند
  از شوقِ رسیدنت…

دیدگاهتان را بنویسید