گزاره‌ها (۱۲۴)

وقتی همه با من موافق‌اند، اغلب احساس می‌کنم در اشتباه‌ام!

اسکار وایلد

دوست داشتم!
۲

گزاره‌ها (۶۹)

ما اغلب به آن چیزی که دوست داریم نمی‌رسیم؛ اما مطمئنا به آن چیزی که شایستگی‌اش را داریم خواهیم رسید …

داگ هورتون

 

دوست داشتم!
۰