گزاره‌ها (۲۷۸)

تمامِ خِرد انسانی در دو واژه خلاصه می‌شود: انتظار و امید.

الکساندر دوما

دوست داشتم!
۳

دیدگاهتان را بنویسید