گزاره‌ها (۲۷۲)

با رؤیاهای‌تان زندگی کنید، نه با گذشته‌تان.

استفن کاوی

دوست داشتم!
۴

دیدگاهتان را بنویسید