گزاره‌ها (۲۶۰)

وقتی یک نفر یاد می‌دهد، در واقع دو نفر می‌آموزند!

رابرت هاف

دوست داشتم!
۷

دیدگاهتان را بنویسید