گزاره‌ها (۲۴۲)

تنبلی چیزی جز عادت به استراحت قبل از خسته شدن نیست!

جولز رنارد

دوست داشتم!
۵

دیدگاهتان را بنویسید