گزاره‌ها (۱۴۹)

پارادوکس هوش‌مندانه‌ای است: وقتی خودم را همان‌گونه که هستم می‌پذیرم؛ می‌بینم می‌توانم تغییر کنم!

کارل راجرز

دوست داشتم!
۴

دیدگاهتان را بنویسید