گزاره‌ها (۱۲۳)

مطمئن باشید هوش‌مندانه‌ترین واژه‌های‌تان آن‌هایی نیستند که در زمان هشیاری گفته‌اید!

رابرت سرویس

دوست داشتم!
۳

دیدگاهتان را بنویسید