گزاره‌ها (۱۱۸)

عقایدتان را عوض کنید، دنیای‌ دور و برتان خودش عوض خواهد شد!

نورمن ویسنت پیل

پ.ن. لینک‌های هفته، فردا شب.

دوست داشتم!
۲

دیدگاهتان را بنویسید