گزاره‌ها (۱۱۷)

هوش‌مندی، توانایی انسان برای بازسازی احساسات خود پس از تجربیات زندگی روزمره است.

پل سزان

دوست داشتم!
۱

دیدگاهتان را بنویسید