گزاره‌ها (۱۱۱)

کسی که به‌تر شدن را متوقف کند، خوب بودن را هم تعطیل کرده است!

اولیور کرامول

دوست داشتم!
۰

دیدگاهتان را بنویسید